Kariéra

Ľudia. Naše najcennejšie aktívum.

Výkonnosť a kompetencia našich zamestnancov tvoria ústrednú súčasť úspechu našej spoločnosti. Na základe vzdelania a ďalšieho vzdelávania zamestnancov zvyšujeme vedomostný štandard v našej spoločnosti, podporujeme osobný rast zamestnancov, zabezpečujeme im primeranú informovanosť a vhodné pracovné podmienky.

Zvárač

Odborníci s platnými certifikátmi 111,135,136,141-6,141-8
Orbitálny zvárač
Zvárači kovov zvárajú rôzne polotovary a súčasti s použitím rôznych zváracích techník.

Potrubár

Montéri kanalizácií, vodovodov a plynovodov – t.j.potrubári zriaďujú, montujúa opravujú údržbárske a plynárenské zariadeniaa siete.

Zámočník

Stavební zámočníci zhotovujú stavebné zámočnícke prvky a zabezpečujú ich montáž a opravy.

Montér

Prípravári a montéri kovových konštrukcií montujú a opravujú oceľové konštrukcie budov a mostov.
Šéfmontérov
Ich úlohou je predovšetkým dohliadať na prácu montérov.

Programátor CNC strojov

Ich úlohou je vypracovať nové programy pre výrobky a výrobu vzoriek, vykonávať opravy programov, ako aj výkresovej dokumentácie. Vypracúvajú odchýlky od platnej výkresovej dokumentácie, vykonávajú kontroly technologických režimov.

Ďalšie pracovné pozície

  • maliarkse práce
  • okenárske práce
  • sadrokartonové práce
  • elektrikárske práce
  • stolárske práce
  • nábytkárske práce
  • pomocné práce

Firemné údaje

COME WORKS s. r. o.
IČO:  51230143
DIČ:  2120640093
Kalnická cesta 3506/8A, 934 01 Levice

Hľadať na stránke