VíZIA

Viac ako filozofia.

Je to naša DNA.

Spoločnosť COME-WORKS s.r.o. sa za každých okolností snaží poskytovať čo najširšiemu okruhu zákazníkov vysoko profesionálne, odborné a spoľahlivé služby a produkty. Našou víziou a zároveň najväčšou prioritou je neustále napredovať a byť pre našich klientov spoľahlivým partnerom, na ktorého sa môžu vždy s dôverou obrátiť. Vytvárame iba spolupráce s celosvetovo renomovanými spoločnosťami, vďaka čomu rastie aj naša dôveryhodnosťkredibilita.

Bezpečnosť

Našou prioritou je stanovenie bezpečnosti pri práci a zároveň ochrana integrity spoločnosti a spolupracovníkmi.

Podpora

Prevezmeme osobnú zodpovednosť za zabezpečenie rastu, rozvoja a úspechu našich pracovníkov

Efektivita

Kladieme vysoký dôraz na výkonnosť, pričom preberáme zodpovednosť za kvalitné dokončenie práce.

Agilita

Dokáže identifikovať prekážky, nájsť lepšie metódy, naučiť sa nové zručnosti a nájsť riešenie.

"cesta k úspechu je vždy vo výstavbe"

Firemné údaje

COME WORKS s. r. o.
IČO:  51230143
DIČ:  2120640093
Kalnická cesta 3506/8A, 934 01 Levice

Hľadať na stránke