Služby

Služby

Hľadanie a nájdenie správneho smeru

Spolupracujeme len s profesionálmi a odborníkmi v daných pracovných sférach, čo znamená, že ručíme za kvalitu a spoľahlivé prevedenie našich prác a služieb.

Garantujeme výlučne kvalifikovaných odborníkov v danom odvetví. Či už špecialistov na riadenie montážnych prác a opráv, taktiež kvalifikovaný zváračský dozor, šéfmontérov dozerajúcich na montérov oceľových konštrukciíí , ako i vyššie spomenutých zváračov, potrubárov a v neposlednom rade cenných pomocných pracovníkov. Projektoví manažéri zasa dohliadajú na rýchle a profesionálne prevedenie všetkých zákazok.

ZVÁRANIE

ELEKTRIKÁRSKE PRÁCE

MONTÉRSKE PRÁCE

MONTOVANIE OKIEN A DVERÍ

Naše hlavné zamerianie

Služby

– Realizujeme dodávku, montáž a opravy potrubných rozvodov a dielov z uhlíkových i ušľachtilých ocelí vrátane potrubného príslušenstva
– Spracovanie WPQR, WPS – postupy zvárania
– Potrubárske a zváračské práce prevádzame so zváračmi s úradnými skúškami podľa STN EN 287 – plameňom, elektrickým oblúkom, zváranie s predohrevom, zváranie v ochrannej atmosfére MIG/MAG, WIG/TIG
– Kontrola zvarových spojov – tlakové, tesnostné skúšky, úradné skúšky, NDT – PT, VT, UT, RT
– Otryskovanie povrchov na stupeň požadovanej čistoty SA
– Aplikácia náterového systému podľa požiadaviek
– Tepelné izolovanie potrubných rozvodov
– Oplechovanie potrubia a príslušenstva podľa požiadaviek

– Návrh, výroba a montáž oceľových konštrukcií, priemyselných hál, energetických a dopravných mostov
– Komplexná dodávka OK od spracovania dielenskej (výrobnej) dokumentácie na základe PD
– Spracovanie WPQR, WPS – postupy zvárania
– Výroba konštrukcií
– Otryskanie povrchov na stupeň požadovanej čistoty SA
– Aplikácia náterového systému podľa požiadaviek
– Dopravu na miesto investora
– Montáž kovových konštrukcií a ich častí, nosných oceľových konštrukcií pre technologické celky
– Montáž plošín, mostov

Nájsť v dnešnej dobe profesionálneho inštalatéra, ktorý sa nielen kvalitne postará o vaše potrubia, sanitu či podlahové kúrenie, ale zároveň nebude zbytočne predražený, nie je jednoduché. My vám však ponúkame odborníkov s bohatými skúsenosťami za dostupné ceny. Nechajte montáž či opravu kúrenia, či už klasického alebo podlahového, sanity, potrubí (PVC aj umelé potrubia) alebo protipožiarnej techniky na odborníkov. 

Aby okná dobre slúžili a neprepúštali teplo, musia byt správne namontované. Správna montáž je rovnako dôležita, ako kvalita materialov a samotný proces výroby. A pre to je odborná montáž vykonaná v zmysle STN 73 3134 na stavebné práce.

Aby okná dobre slúžili a neprepúštali teplo, musia byt správne namontované. Správna montáž je rovnako dôležita, ako kvalita materialov a samotný proces výroby. A pre to je odborná montáž vykonaná v zmysle STN 73 3134 na stavebné práce.

Obsluha CNC strojov a ich zoraďovanie, tvorba a úprava programov pre CNC stroje, zhotovovanie súčiastok na základe výkresovej dokumentácie a vykonávanie operácií podľa technologických postupov. Priebežné kontrolovanie kvality vyrábaných dielov a vykonávanie základnej údržby stroja.

Technológia

Oceľové konštrukcie
Rafinérie
Výrobné haly

Firemné údaje

COME WORKS s. r. o.
IČO:  51230143
DIČ:  2120640093
Kalnická cesta 3506/8A, 934 01 Levice

Hľadať na stránke